Home »

NÁKUPNÍ ŘÁD e-shopu armyshop MILITARY RANGE

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Základní informace
 3. Prodávající - provozovatel serveru
 4. Kupující - zákazník
 5. Objednávka
 6. Ceny zboží
 7. Informace o zboží
 8. Dopravní podmínky, poštovné
 9. Platba za zboží a expedici
 10. Dodání zboží
 11. Dodací lhůta
 12. Zrušení objednávky ze strany zákazníka
 13. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 14. Možnosti vrácení zboží
 15. Záruka, servis
 16. Reklamace
 17. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky v army shopu MILITARY RANGE s.r.o. akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Armyshop MILITARY RANGE s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické, telefonické nebo osobní objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v naší prodejně army shop MILITARY RANGE.

c) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách www.militaryrange.com a www.militarysklad.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Armyshop MILITARY RANGE s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

d) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Základní informace

Cílem projdejny armyshop MILITARY RANGE je vždy maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naší činnost i chování našich pracovníků. Pravidelně provádíme aktualizace výrobků a cen od výrobců z celého světa, abychom Vám vždy mohli nabídnout zboží s aktuálně nejlepším poměrem ceny a kvality. U nás získáte navíc možnost zakoupené zboží do 30 dnů vrátit bez udání důvodu a peníze dostanete zpět. Za všech okolností se snažíme, vyjít Vám vstříc!

3. Prodávající - provozovatel serveru army shop

MILITARY RANGE s.r.o.
Tržní 330
Litvínov - Czech republic
436 01
+420 476 112 355
info@militaryrange.com

4. Kupující - zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z naší nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na našich internetových stránkách armyshop www.militaryrange.com nebo www.militarysklad.cz

5. Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky v prodejně army shop MILITARY RANGE s.r.o., na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto řádně vyplněné informace: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání.

6. Ceny zboží

Ceny zboží jsou v kamenné prodejně armyshop MILITARY RANGE stejné jako na internetu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na našich internetových stránkách. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

7. Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na našich internetových stránkách nebo tištěném katalogu vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny. Armyshop MILITARY RANGE s.r.o. neručí za případné tiskové chyby.

8. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro: Českou Republiku

- Česká pošta = *120 Kč

Dodání v každý pracovní den, a to jednou denně v době od 8 do 16 hodin. Pokud adresát není zastižen obdrží do schránky výzvu pro vyzvednutí zásilky na své poště. Pro podmínky pro opětovné doručení nebo prodloužení uložení zásilky naleznete na stránkách ČP.

- Přepravní služba PPL = *120 Kč

Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti Zásilku vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny. V případě nezastižení vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den.

- Přepravní služba DPD = *90 Kč

- Přepravní služba UPC = *120 Kč

Doručení objednaného zboží po celé ČR do druhého pracovního dne mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Včasná informovanost o doručení zásilky obdržíte SMS nebo email s informacemi o zásilce, v den doručení vás bude kurýr informovat s upřesněním času doručení zásilky. Pokud vás kurýr nezastihne na uvedené adrese, zanechá na místě Oznámení o neúspěšném pokusu o doručení. Dobírku můžete uhradit platební kartou.

- Vyzvednutí na prodejně (Litvínov) = 0 Kč

- Vyzvednutí na prodejně (Ústí nad Labem) = 0 Kč

- Vyzvednutí na prodejně (České Budějovice) = 0 Kč

Vyčkejte prosím až vás budeme informovat telefonicky nebo emailem že je zboží připraveno k vyzvednutí.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:

- hmotnost zboží od 20-60kg = příplatek k ceně doručení 150 Kč

- nadrozměrné balíky (s větší hmotností a výškou) se účtují dle tabulek přepravce

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

- Dobírkou = *30 Kč

Při výběru této platby uhradíte částku po převzetí zásilky od dopravce.

- Platební kartou "on-line" (VISA, MasterCard) = 0 Kč

Platební brána pro zákazníky vlastnící platební karty VISA, MasterCard a Maestro.

- Platební kartou u dopravce = 1 %

- Platba přes PayPal = 0 Kč

- Převodem z účtu = 0 Kč

Při zvolení této platby vyčkejte na zálohovou fakturu, kterou obdržíte na váš uvedený email

- V hotovosti na prodejně = 0 Kč

* Pro zásilky nad 2 500 Kč (vč. DPH) je doprava a způsob platby zdarma.

V případě, že kupující požaduje opakované odeslání, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu předchozí náklady na dopravu a změnit způsob platby na platbu předem. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu e-mailem zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení je zásilka znovu odeslána. V případě, že zálohová faktura není uhrazena do 5 dní, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

9. Platba za zboží a expedici

Prodávající (armyshop MILITARY RANGE) si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena: hotově, na dobírku, bankovním převodem, nebo platbou online.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

10. Dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.

"Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce.

Pokud si nestihnete vyzvednout zásilku zavolejte nám nebo napište na email expedice@militaryrange.com my vám zásilku opět zašleme. Pokud by se tak stalo podruhé, bude vám účtováno další poštovné.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce armyshopu www.militaryrange.com respektive www.militarysklad.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu úst. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho úst. § 409 a násl...

11. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 24 hodin (neplatí o svátky a dny volna). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

O stavu vaši objednávky bude informován formou emailové zprávy na vaši adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Většina zboží je stále skladem. Jelikož je náš nabízený sortiment tak obrovský že nám neumožňují naše skladové prostory mít vše skladem objednáváme atypické zboží a sortiment, který je u výrobců shodný na základě objednávky od zákazníka. Může nastat situace, kdy výrobci mají výpadek výroby či zpoždění dodávek, proto se může dodací lhůta značně prodloužit.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce (kupní smlouvě) na jeho účet.

Na některé zboží zejména použité si vyhrazuje prodávající armyshop MILITARY RANGE s.r.o. právo nedostupnosti a všechny objednávky jsou nezávazné. Nejsme schopni vykrývat všechny objednávky, zejména na použité oblečení z hlediska nedostupnosti všech velikostí. Děkujeme za pochopení.

12. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení je možné provést elektronicky e-mailem na expedice@militaryrange.com nebo telefonicky na 476 112 350. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 300,- Kč. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.

13. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

- objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné

- objednanou velikost použitého zboží není možné sehnat

- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

14. Možnost vrácení zboží

Naším cílem je Vaše plná spokojenost s výrobky, které jste u nás zakoupili. V lhůtě 30 kalendářních dnů má kupující možnost výměny zboží za jiné nebo vrácení 100% uhrazené ceny zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení).

Výměnu zboží hradí kupující dle sazebníku přepravce.

Možnost vrácení se nevztahuje na:

- použité zboží (z výprodejů armádních skladů a přebytků)

- spotřební materiál (lana, podpalovače, apod.)

- zboží, které podléhá autorskému zákonu (knihy, CD atd.)

- zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka

- zboží, které vykazuje závadu (v tom případě je nutné postupovat dle reklamačního řádu)

- nové zboží, které jeví jakékoliv známky použití

- zboží bez příslušenství

Jednotlivé zboží z akcí, kde je snížení ceny jedné položky podmíněno nákupem dalšího zboží (vrátit lze pouze celou skupinu zboží).

Postup při vrácení zboží

- Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu na adresu armyshopu MILITARY RANGE s.r.o., Tržní 330, Litvínov, 43601.

- Pokud použijete přepravní službu, zašlete balík obyčejně nebo jako cenný. Zásilky na dobírku nebudou námi přebrány.

- Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.

- Kupující má právo na vrácení ceny zboží do 14ti dnů, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití.

- Po obdržení kompletního a nepoškozeného zboží včetně originálních obalů a příslušenství a všech výše zmíněných dokladů vrátí prodávající kupujícímu částku v hotovosti nebo převodem na účet.

Prodávající se zavazuje uhradit částku na účet do 21 dnů od převzetí vráceného zboží.

Provozní doba Oddělení vrácení zboží Po-Pá 8-15h

15. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Nové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na použité zboží, které je v textu označeno jako "použité". Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo telefonicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby

- běžné opotřebení výrobku

- zboží, které bylo opravováno

- používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno

- vady způsobené neodvratnou událostí

Vážení zákazníci, prosíme, abyste si nepletli dva různé pojmy a to záruční doba a životnost výrobku.

Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.

16. Reklamace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen neprodleně informovat prodejce na emailu expedice@militarzrange.com (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) na níže uvedenou adresu:

MILITARY RANGE s.r.o.
Tržní 330
Litvínov, 43601

Provozní doba reklamačního oddělení: Po-Pá 8-15h

Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebereme.

K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a záruční list!

O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené při registraci.

Při reklamaci Obuvi

- je třeba předkládat (zaslat) obuv kompletní

- suchou

- řádně vyčištěnou a zbavenou všech nečistot

- odstraněnou od všech hygienických závad

17. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce army shop www.militaryrange.com , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..


Váš armyshop team MILITARY RANGE www.militaryrange.com

Newsletter
Enter your e-mail to sign up for news and events.
Recommend us
Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?
-> Recommend us!
Company
MILITARY RANGE s.r.o.
Trzni 330, Litvinov, 436 01
Czech republic
phone: 00420 476112355
Skype status

business hours:
Mo-Fri 8:00 - 18:00
Sat 8:00 - 12:00
VAT: CZ28719166
Shipping and payment
Delivery charges and payment
Map of customers

We use cookies to make the most enjoyable you visit our website. By using the site, you consent to the saving of cookies on your device.

Ok
More about cookies here